Elke dag bijdragen aan het mooier maken van onze stad

Projectmanager openbare ruimte Ilona Goos is de spin in het web tussen de gemeente en de buurt.

De openbare ruimte is de ruimte in een stad of dorp die we allemaal gebruiken. We kennen parken, pleinen, de markt of het centrum. Maar ook jouw straat is onderdeel van de openbare ruimte. Regelmatig vinden er veranderingen plaats. Omdat er een nieuw riool wordt aangelegd, omdat er nieuwe woningen worden gebouwd of omdat er verkeerskundige aanpassingen plaatsvinden. Ilona Goos is projectmanager openbare ruimte bij Gemeente Breda. Als projectmanager is zij de spin in het web tussen de gemeente en de buurt. Maar ook tussen het waterschap, nutspartijen, de fietsersbond en diverse partijen binnen de gemeente. “Wanneer we in de openbare ruimte aan de slag gaan komen we stap-voor-stap tot een inrichtingsplan waarin de verschillende belangen en wensen zo goed mogelijk een plaats krijgen.”

De eerste vraag die wordt gesteld is welk probleem of welke wens wordt aangepakt. “We beginnen natuurlijk altijd aan een project, omdat er een aanleiding is om de boel aan te pakken. Op basis daarvan onderzoek ik of er meer wensen zijn waar we rekening mee moeten en kunnen houden. Zijn er dingen die we gelijk mee kunnen pakken? Welke landelijke richtlijnen hebben we mee te maken? Wat leeft er in de buurt? En ook niet onbelangrijk: wat is ons budget?” 

Een goed voorbeeld van zo’n project is het vervangen van oude rioolbuizen. De oude gemengde rioolbuizen worden vervangen door twee nieuwe buizen. Het schone regenwater en het afvalwater uit de woningen wordt steeds meer gescheiden ingezameld. “Als we zo’n project uitvoeren moet de hele straat open. Een mooi moment om echt iets aan de straat te kunnen veranderen! Het leukste is om vooraf de wensen van de bewoners op te halen. Maar de beschikbare ruimte is vaak beperkt. Daarom gaan we soms eerst zelf puzzelen en daarna met de buurt in gesprek over een schetsontwerp.”

Inwoners worden op verschillende manieren bij deze planvorming betrokken. Per brief, via de website PlanBreda.nl of er worden bewonersbijeenkomsten georganiseerd. “Ik vind het zelf altijd erg waardevol om met mensen te praten over de plannen voor hun straat. Zij wonen en leven daar, zij gebruiken deze openbare ruimte dagelijks en kennen het daarom heel erg goed. Andersom hebben we in het projectteam veel vakkennis om een bijdrage te leveren aan het steeds een beetje mooier maken van onze stad.”

Soms is het moeilijk om de plannen vanaf een plattegrond te visualiseren. “Bij sommige projecten kunnen bewoners met een Virtual Reality-bril ‘rondkijken’ in hun nieuwe omgeving. Zo kunnen bewoner zich een beter beeld vormen wat deze wijzigingen nu echt betekenen. Als een asfalt ontsluitingsweg wordt omgevormd naar een 30-km-straat dan is het best lastig om een beeld te vormen van deze wijziging. Is die weg straks niet te breed? Komen er wel voldoende bomen? Virtual Reality helpt dan enorm!” Na de presentatie van een ontwerp volgt een reactieperiode en zo wordt stap voor stap naar een definitief ontwerp gewerkt.

“Als ik vertel over mijn werk gaat het vaak over het proces en de inspraakperiode. Veel mensen zijn benieuwd hoe zoiets gaat en of het ook effect heeft om te reageren op een plan. Ik leg dan uit dat het juist mijn rol is om in het begin van het proces met iedereen in gesprek te gaan om zo tot een plan te komen waarin de verschillende wensen zo goed mogelijk zijn meegenomen. Met de reacties kunnen we het plan verder optimaliseren. Helaas lukt het niet altijd om alle wensen een plekje te geven in het plan. Maar het wordt wel altijd afgewogen. We hebben allemaal het doel een prettige openbare ruimte te realiseren.” 

Als er een definitief ontwerp ligt wordt het uitgewerkt tot een contract, waarin alle werkzaamheden zijn uitgewerkt. Dit contract wordt vervolgens aanbesteed. Aannemers maken dan offertes waarna de gemeente via een aanbestedingsproces een aannemer selecteert die het werk gaat uitvoeren. De rol van de projectmanager is dan nog niet voorbij. “Een directievoerder en toezichthouder controleren het werk en vormen de eerste lijn met de aannemer. Maar als projectmanager blijf ik tot het einde verantwoordelijk voor het hele project en zie ik erop toe dat het werk goed, binnen het budget en de afgesproken tijd wordt opgeleverd.”

Als de aannemer is verdwenen en alles is opgeruimd gaat Ilona altijd kijken naar het eindresultaat. “Ik vind het altijd zo gaaf om te zien wat we samen voor elkaar hebben gekregen. Als ik dan over een plein of straat heen loop die flink is opgeknapt dan ben ik daar stiekem best trots op.”