Januari 2022 start handhaven verkeer met camera’s in het voetgangersgebied binnenstad

Publicatiedatum: 
11 oktober 2021
In januari 2022 start de gemeente met het handhaven van het (auto)verkeer in het voetgangersgebied van de binnenstad. De paaltjes gaan dan verdwijnen.

Het handhaven via paaltjes werkt niet meer: ze worden niet op tijd omhoog geklapt en er zijn te veel sleutels in omloop. Met als gevolg verkeer in het voetgangersgebied dat er niets te zoeken heeft. Deze maand start de voorbereiding voor het plaatsen van camera’s en borden.

De gemeente wil voor iedereen de binnenstad bereikbaar, veilig, leefbaar én gezellig houden. Als  gemeente werken we daar samen met ondernemers en bewoners aan. Daarom is onze binnenstad bewust autoluw: auto’s of vrachtwagens mogen slechts binnen bepaalde tijden het voetgangersgebied inrijden om te laden en lossen. Buiten die tijden is de toegang voor gemotoriseerd verkeer beperkt en alleen onder voorwaarden mogelijk. 

Fotocamera’s en borden

Digitale camera’s ’s maken het mogelijk te checken wie het voetgangersgebied inrijdt. Op deze manier is het systeem eerlijk. Bij de toegangswegen rond het voetgangersgebied komen fotocamera’s te hangen. Borden geven aan dat men een voetgangersgebied inrijdt. De foto’s van geregistreerde kentekens met ontheffing worden direct vernietigd, zonder tussenkomst van de gemeente. Gaat het om een kenteken zonder ontheffing, dan ontvangt de eigenaar eerst een waarschuwing. Vanaf maart schrijft de gemeente boetes uit.

Ontheffingen

Het voetgangersgebied waar de ontheffing betrekking op heeft en de laad- en lostijden (of venstertijden) veranderen niet. Ook gelden dezelfde voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontheffing.

Meer informatie breda.nl/binnenstadautovrij.