Vuurwerkvrije zones tijdens jaarwisseling 2021-2022

Publicatiedatum: 
17 november 2021
Breda telt met de jaarwisseling 12 vuurwerkvrije zones.

Het College van burgemeester en wethouders heeft hiervoor het besluit genomen. Binnen de zones geldt een verbod om vuurwerk af te steken van 31 december 2021 18.00 uur tot 1 januari 2022  2.00 uur. In alle andere delen van Breda is binnen deze tijden het afsteken van vuurwerk toegestaan. Vanzelfsprekend gelden daar de landelijk vastgestelde vuurwerkregels.

De 12 vuurwerkvrije zones zijn aangewezen om overlast, schade of gevaar te voorkomen. Het gemeentebestuur heeft ze vanuit het oogpunt van welzijn voor mensen en dieren,  bescherming van historisch erfgoed en het handhaven van openbare orde en veiligheid vastgesteld. De basis hiervoor is met de gemeenteraad afgesproken. De afgelopen weken was het mogelijk voor inwoners om het voornemen tot het aanwijzen van de vuurwerkvrije zones in te zien. Het college heeft 2 zienswijzen uit de stad ontvangen en op basis hiervan het voorstel aangepast.

Burgemeester Paul Depla: “De 12 verschillende plekken waar het met Oud&Nieuw verboden is vuurwerk af te steken, zijn om verschillende redenen aangewezen. Bijvoorbeeld omdat een locatie extra kwetsbaar is of omdat er de vorige jaren flinke overlast was voor de omwonenden of sprake van grove vernielingen. Dat vraagt om maatregelen. Het aanwijzen van deze vuurwerkvrije zones stelt ons in staat om op specifieke plekken deze overlast of de risico’s deels terug te dringen en er op te kunnen handhaven.”

Vuurwerkvrije zones

Voor de volgende 12 plekken geldt het verbod om tijdens de jaarwisseling vuurwerk af te steken:

 • Kinderboerderij De Sik
 • Kinderboerderij ’t Waaijke, Ulvenhout
 • Kinderboerderij De Wolfslaar
 • Kinderboerderij De Parkhoeve
 • Woonvoorziening Het Beemdhuis
 • Woonvoorziening Brabantpark
 • Amphia Ziekenhuis Molengracht
 • Het historisch centrum  
 • Korenmolen de Hoop Bavel
 • Groenedijkplein en het grasveld langs deel Doornboslaan
 • Noorderlichtplein en aangrenzende parkeerzones
 • Nelson Mandelaplein

Wie toch vuurwerk afsteekt in één van de vuurwerkvrije zones loopt het risico op een boete van € 100.

Vrijwillige vuurwerkvrije zones in Breda

Inwoners konden ook zelf een vrijwillige vuurwerkvrije zone in hun buurt aanvragen via het netwerk van Buurtpreventie Breda. Aanmelden kon tot en met 13 november 2021. Er zijn geen initiatieven voor vrijwillige vuurwerkvrije zones uit de stad gekomen.

Mochten straten of wijken alsnog met hun bewoners willen afspreken geen vuurwerk af te steken of alleen op een specifieke locatie in de straat of wijk, dan kan dit vanzelfsprekend. Dit blijft mogelijk, zie Breda.nl/vuurwerk.