Amvest ontwikkelt de nieuwe stadswijk Backer+Rueb in Het Havenkwartier Breda

Publicatiedatum: 
18 november 2021
Backer+Rueb, een levendige, creatieve en duurzame stadswijk met een mix van circa 500 stadswoningen en appartementen, werkplekken en horeca in een decor van haven en industrieel erfgoed.

17 november ondertekenden de gemeente Breda en gebiedsontwikkelaar Amvest de overeenkomst voor de realisatie van Backer+Rueb.

Amvest kocht in 2017 het terrein van de oude Backer+Rueb fabrieken. Met de sfeer van de haven, de statige Speelhuislaan, een decor van industriële fabriekshallen en de aanwezigheid van de creatieve ondernemers in het gebied heeft Amvest als langjarig gebiedsontwikkelaar, bij de ontwikkeling van deze nieuwe stadswijk gekozen voor een bijzonder stukje Breda met een eigen signatuur.

Creatieve district

Backer+Rueb wordt het creatieve district van Breda. Een uitdagende en verrassende woonomgeving waar ruimte is voor experiment en vernieuwing, waar je kan wonen en ondernemen en ontmoeting gestimuleerd wordt. Tentoonstellingen, kleinschalige evenementen en culturele festivals vinden plaats in het park, op de kade met horeca en terrassen en in de grote industriële openbare Backer+Rueb hal.

Podiumkunsten

Samen met het naastgelegen Klavers Jansen vormt Backer+Rueb een omvangrijk podium voor de samenwerkende podiumkunsten en de creatieve industrie in Breda. Duurzaamheid vormt een stevige basis voor Backer+Rueb en is verankerd in een aantal belangrijke thema’s als energie, klimaatbestendigheid, aandacht voor biodiversiteit, circulariteit en mobiliteit die elkaar raken en versterken.

Toegevoegde kwaliteit

Wethouder Tim van het Hof hierover: “Ik ben heel bij dat we samen met Amvest deze stap kunnen zetten. Een belangrijke stap in de herontwikkeling van het Havenkwartier in de Bredase spoorzone CrossMark. Het plan van Amvest voor Backer+Rueb voegt kwaliteit toe aan het gebied. En draagt met de realisatie van ongeveer 500 woningen ook bij aan de woningbouwambities die het College van Breda heeft. Ik ben er van overtuigd dat hier een unieke nieuwe en duurzame woonwijk komt.  Ik kijk al uit naar de daadwerkelijke start van de bouw!”

Inwoners betrekken

“Amvest heeft de ambitie om het gebied Backer+Rueb, met behoud van de historie, te transformeren tot een plek waar iedereen zich thuis voelt. Wij vinden het belangrijk om inwoners en ondernemers in Breda te betrekken bij onze plannen. Want met deze ontwikkeling verbinden wij ons voor de lange termijn aan de stad. En we zijn er trots op dat we circa 500 woningen kunnen toevoegen aan de stad.”, zegt Heleen Aarts, CEO van Amvest.

Op korte termijn zal het ontwerp bestemmingsplan voor Backer+Rueb in procedure worden gebracht. In de aanloop naar het nieuwe bestemmingsplan hebben omwonenden, mogelijk toekomstige bewoners en andere belangstellenden meegedacht over hoe Backer+Rueb eruit zou kunnen gaan zien en welke uitstraling de wijk zou kunnen krijgen. In het verdere ontwerpproces zal tijdens regelmatige bijeenkomsten informatie gedeeld worden en kunnen belanghebbenden en belangstellenden blijvend meedenken over de inrichting.

Versneld bouwen in Breda

Backer+Rueb is onderdeel van de Strip, het eerste deelgebied van Het Havenkwartier dat tot ontwikkeling komt. De gemeente Breda heeft voor de ontwikkeling van Het Havenkwartier een bijdrage ontvangen uit de subsidieregeling Woningbouwimpuls. Hierdoor is de gemeente Breda in staat om versneld te bouwen om het woningtekort te verminderen. Randvoorwaarde van deze subsidieregeling is dat er in de Strip 50% betaalbare woningen gerealiseerd worden. Op gebiedsniveau wordt hier aan voldaan. Backer+Rueb levert daar een belangrijke bijdrage aan. Van de 500 te realiseren woningen wordt 20% in het sociale huursegment en 15% in het middensegment gerealiseerd.

Over CrossMark Breda

CrossMark Breda staat voor de groei van de stad Breda over de rivier de Mark. De plek waar de spoorzone de Zoete Delta kruist en waar de nieuwe stad gekoppeld wordt aan een grootschalig waterlandschap. CrossMark biedt Breda een kans die slechts weinig Europese steden bezitten. Er is sprake van een te transformeren gebied van circa 150 ha, gelegen langs de spoorlijn, dichtbij het station en de historische binnenstad. Dit betekent een verdubbeling van de binnenstad tot een nieuw centrumgebied met internationale allure. Meer info op de website crossmarkbreda.nl.

Over Amvest

Mensen een fijn thuis geven: dat is de missie van Amvest. Als investment manager én ontwikkelaar van woningen en woongebieden in Nederland wil Amvest bijdragen aan goed functionerende, gevarieerde wijken, waar mensen lang en met plezier wonen. Amvest Investment Management beheert zo’n 20.000 vrijesector- en sociale huurwoningen en zorgwoningen, ondergebracht in drie portefeuilles: het Amvest Residential Core Fund, het Amvest Living & Care Fund en de separate accounts. De komende jaren realiseert Amvest Development rond de 10.000 nieuwe woningen, voornamelijk huurwoningen in het middensegment. Amvest is in 1997 ontstaan uit een joint venture van AEGON en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Meer informatie op de website Amvest.nl