Bedrijventerrein Steenakker wil BIZ wederom behouden

Publicatiedatum: 
6 mei 2022
De samenwerking op het bedrijventerrein Steenakker waarin gebruikers van de panden in de vorm van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gezamenlijk investeren en versterken in door henzelf gestelde doelen op bijvoorbeeld gebieden als veiligheid en onderhoud, wordt nog eens met 5 jaar verlengd.

Er was een groot draagvlak voor het continueren van de Bedrijveninvesteringzone Steenakker. Met 97 stemmen voor en 7 tegen gaf een ruime meerderheid van de ondernemers aan de BIZ te willen behouden. Deze 3e BIZ Steenakker is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 in werking.

Demissionair wethouder Boaz Adank, economische zaken: “Gezamenlijk investeren in een schoon, goed onderhouden en veilig bedrijventerrein. Dat is wat ondernemers doen wanneer ze een BIZ met elkaar opzetten. Dat is natuurlijk voor alle betrokken partners een winst en iets wat wij als gemeente alleen maar kunnen ondersteunen. De tweede continuering van de BIZ is een prachtige mijlpaal voor Steenakker en ook een mooi voorbeeld voor andere bedrijventerreinen in Breda”.

Hans van Nunen, voorzitter BIZ Steenakker: “Na een negatieve uitslag van de eerste draagvlakmeting, waren wij als bestuur zeer teleurgesteld. Wij waren van mening dat er namelijk wel voldoende draagvlak was onder de leden. Door bij de tweede draagvlakmeting over te gaan op een persoonlijke benadering, werden onze vermoedens gelukkig bevestigd en hebben we een positief resultaat behaald. Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen in deze nieuwe BIZ. Wij zullen er als bestuur alles aan doen om het tot een succes te maken.”

Het bestuur van BIZ Steenakker heeft voor de komende periode van 5 jaar ingezet op de volgende ambities in vier hoofddoelen:

  1. Behoud en optimalisering ondernemersklimaat
  2. Beheer openbare ruimte en veiligheid
  3. Bevorderen business-to-business contacten
  4. Ontwikkeling van een duurzame infrastructuur

De doelstellingen zijn uitgewerkt in het Meerjarenplan “BIZ Steenakker bouwt verder”. Dit plan kunt u downloaden via de website Steenakker-Breda.nl