College stuurt Jaarrekening en -verslag over 2021 naar de raad

Publicatiedatum: 
18 mei 2022
Het college van B&W stuurt de Jaarrekening en het Jaarverslag over 2021 naar de raad.

In het Jaarverslag staat hoe de gemeente doelen heeft bereikt, of gedaan is wat de plannen waren en of dat gedaan is binnen budget. De Jaarrekening laat zien hoe de financiële rekening ervoor staat. De Jaarrekening geeft ook beeld van hoe vermogen, bezittingen en leningen van de gemeente zich hebben ontwikkeld in 2021. De gemeentelijke financiën zijn solide.

Carla Kranenborg - Van Eerd, wethouder financiën namens het gemeentebestuur: ‘In deze Jaarrekening verantwoorden we wat we in 2021 hebben gedaan. Een jaar waarin corona nog een behoorlijke weerslag op ons had. Maar ook een jaar waarin we samen keken wat wél kon. We ondersteunden Bredanaars, ondernemers en instellingen. En helpen zorginstellingen, scholen en sportverenigingen. Er zo ontstonden nieuwe ideeën en oplossingen. Er kwamen omscholings- en van werk naar werktrajecten. We creëerden samen nieuwe, toffe en inspirerende recreatieplekken, een tijdelijk sportveld op het Chasséveld aan en een strandje op de Markkade in ’t Zoet. Aan ons zomerprogramma Breda Buiten deden ruim 50.000 mensen mee. Dat is als je het mij vraagt nou echt Breda. We doen het samen. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.’

Een greep uit de activiteiten in 2021:

 • Een belangrijke mijlpaal is de omgevingsvisie ‘Breda, Sterk en Veerkrachtig’. Samen met de stad, dorpen en de regio werkt Breda aan de grote opgaven voor de fysieke leefomgeving. De prognose is dat Breda tot 2040 groeit tot een gemeente met meer dan 215.000 inwoners. Dat vraagt om zo’n 25.000 extra en minstens 110.000 banen.
 • Qua woningbouwplannen stond de teller eind 2021 op 6.851 woningen in uitvoering of in harde plannen. Dit betekent dat de woningbouwproductie de afgelopen periode bijna is verdubbeld.
 • Namens ‘Initiatiefgroep Verbeter Breda’ spraken zes bewoners met meer dan 300 inwoners en ruim 90 organisaties. Het ‘Pact van Breda’ is nu klaar en is de eerste stap naar de Bredase aanpak om met de toenemende tweedeling de komende 15 tot 20 jaar terug te dringen.
 • Het Lokaal Preventieakkoord heeft geleid tot een gezond bedrijventerrein De Krogten, gezondere kantines bij bedrijven en stoere traktaties op basisscholen van de Aartsen Kids Foundation.
 • Processen in de Jeugdzorg zijn verbeterd en er is meer samenhang in de hulp aan jongeren die 18 gaan worden. Ook zet de gemeente meer in op vroegsignalering en een beter aanbod aan informele zorg, ambulante jeugdhulp, pleegzorg en gezinshuizen.
 • Gedupeerde Bredase gezinnen van de toeslagenaffaire helpt de gemeente zo veel mogelijk op weg naar een schuldenvrije toekomst.
 • De strategie voor Internationalisering is ‘werk in uitvoering’. Breda deed en doet steeds meer mee in netwerken en congressen om extra subsidies binnen te halen. En nieuwe internationale relaties worden gezocht om de Bredase economie te versterken.
 • In 2021 is het Groenkompas geïntroduceerd. Groen draagt bij aan een beter klimaat en de gezondheid van onze inwoners, het vergroot de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Breda.
 • In 2021 hebben gemeente en regiopartners de Regionale Energiestrategie (RES) opgeleverd. Daarmee is nu in beeld wat de beste mogelijkheden zijn voor het opwekken van duurzame energie met zo min mogelijk impact op de leefomgeving. Ook is de Transitie Visie Warmte af.  
 • De visie op de Noordelijke Rondweg is klaar. De visie is de eerste stap om deze drukke verkeersader aan te pakken.
 • Jongeren helpen politie en de gemeente om Breda te beschermen tegen cyber criminaliteit. Inmiddels zijn 778 jongeren opgeleid tot Cyber Agents en kunnen hun kennis doorgeven aan hun (groot)ouders.
 • En ook is de eerste paal geslagen voor de doorstroomvoorziening (DSV) geslagen. In de nieuwbouw kunnen daklozen een kamer voor zichzelf krijgen of (bij drukte) voor 2 personen. Hierdoor ontstaat meer rust en ruimte voor herstel.

Terugblikkend geeft het college aan dat veel doelen zijn bereikt, ondanks dat 2021 geen gemakkelijk jaar was. Aan het eind van het jaar kwam het rijk over de brug met extra geld. Dat draagt mede bij aan het positief jaarrekeningresultaat van €15,9 miljoen. Het grootste deel daarvan (€ 12,7 miljoen) is bedoeld voor opgaven in de komende jaren. Het restant gaat naar de algemene reserve.

Boaz Adank, wethouder bedrijfsvoering: ‘Sinds vorig jaar werken we hard om de rechtmatigheid te verbeteren. We wisten dat dit een complex traject zou zijn, wat veel van ons vraagt. Maar we zien de verbeteringen. En, zoals op basis van eigen controles al bleek en begin dit jaar al aan de raad medegedeeld, bevestigt de accountant ons beeld: er ligt een verklaring met beperking. Er is en blijft dus werk aan de winkel. We hebben volle aandacht voor het verbeteren van de rechtmatigheid.’